Anmäl dig nu

11 december 10:00 - 14:00P5, Väven, Umeå

SME-instrument skrivarverkstad

Lär dig att söka 70%-igt EU-bidrag i Bryssel på upp till 2,5 miljoner Euro för att gå ut med en innovation på en internationell marknad. Nu är det sista möjligheten att ansöka med nuvarande regler under första halvåret 2019.

EUSME Supportkontoret arrangerar den 11 december på P5, Väven, Umeå en halvdags kostnadsfri workshop för dig som tänker söka det 70% bidraget "SME Instrument" på upp till 2,5 miljoner Euro för att gå ut med en innovation på en internationell marknad. 

Skrivarverkstaden leds av Karl-Erik Johansson, Uminova Innovation, Umeå och Lisa Ek, LTU Business, Luleå. 

Vad handlar det om?

SME Instrument är ett bidrag som täcker upp till 70 procent av kostnaderna med upp till 2,5 miljoner Euro när små- & medelstora företag skall gå ut med en innovation på en internationell marknad. https://ec.europa.eu/easme/en/...

Vilka företag söker vi?

Bidraget riktar sig till små & medelstora företag som skall gå ut med en innovation ut på en internationell marknad under 2019-2021 och som redan har bestämt sig för att skicka in en ansökan senast den 5 juni 2019.

Vad innehåller workshopen?

Fokus under dagen ligger på att sätta din innovation i ett sammanhang och se till att du kommunicerar hela din idé så optimalt som möjligt. Vi kommer beskriva hela ansökningsprocessen, från idé till färdig ansökan. Interaktiva moment ingår där vi diskuterar vad EU har för syfte med SME-instrumentet, state-of-the-art, konkurrensläget för innovationen, mm.

För möjlighet till bra samtal har vi begränsat deltagarantalet till max 15 företag, med max 2 personer från varje.

Vi bjuder på en lättare lunch.

Så här ser programmet ut:

  • Kort om SME Instrument – syfte, bakgrund och villkor
  • Arbetsprocessen från idé till färdig ansökan, hur skriva
  • Utvärderingsprocessen, Exellence, Impact & Implementation
  • Abstract & Executive Summary
  • Layout och språk
  • Diskussion kring era projekt och dialog kring de frågor ni har

Arrangörer